Özel Güvenlik İşçileri Koruma Emekçi Sendikası

Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları

DİLEKÇELER

DİLEKÇELER

İstifa eden işçinin veyahut ta bir proje değişikliğinin kabul edilmesi halinde işçinin sonradan bana baskı kuruldu veya mobbing yapıldı gibi mazeretleri ne yazık ki mahkeme de kabul edilmiyor. Bir kişi bir evraka imza attığı takdirde evrakta yazılan hükümlülükleri de kabul etmiş sayılıyor. Hiç kimse bir evrakı imzalamak zorunda değildir.

Mavi yaka istifa dilekçesi.İstifa etmenize rağmen alacağınız ödemeler varsa.Neden belirtmeden ortalama bir istifa dilekçesi yazmak istiyorsanız…

İSTİFA EDERSEM VE EVRAK İMZALASAM NE OLUR?

İstifa eden işçinin veyahutta bir proje değişikliğinin kabul edilmesi halinde işçinin sonradan bana baskı kuruldu veya mobbing yapıldı gibi mazeretleri ne yazık ki mahkeme de kabul edilmiyor. Bir kişi bir evrağa imza attığı takdirde evrakta yazılan hükümlülükleri de kabul etmiş sayılıyor. Hiç kimse bir evrağı imzalamak zorunda değildir.

İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İstifa kararı çoğu zaman oldukça zor bir süreç olsa da, istifa dilekçesi yazılması en kolay dilekçelerden biridir. Zira istifa dilekçesinin içermesinde fayda olan birtakım hususları olsa da, kesin bir kalıbı bulunmamaktadır. İşten ayrılmaya karar verildiğinde bu durum insan kaynaklarına yahut çalışılan yerde insan kaynakları uzmanı yoksa direkt olarak yöneticiye bildirilmelidir. Akabinde ise bir istifa dilekçesi veya istifa mektubu kaleme alarak istifanın ilgili yerlere bildirilmesi gerekir. Peki istifa dilekçesi nasıl yazılır? Her ne kadar istifa dilekçesi öznel olsa da, içinde bulunmasında fayda olan unsurlar şunlardır:

İş sözleşmesi feshi ve istifa dilekçesi nasıl yazılır.

 Örnek istifa nasıl edilir. İşçi hakları nelerdir

…………..Şirketin İsiminin  Buraya Yazın ………..

Konun    : İş Sözleşmesinin Fesi

Tarih       : …./…..203

Ben …/…../..2011 tarihinden beri filen kesintisiz olarak ……./…../..2018 tarihine kadar işyerinizde çalıştı. Ancak İş Kanunun,ISG ve Borçlar Kanunundan doğan yasal haklarımın yasanın öngördüğü şekilde tarafıma verilmemesi sebepleriyle İş Kanunun 24.Maddesi  gereğince fazlaya ilişkin haklarım saklı kalarak iş sözleşmemi tek taraflı olarak feshediyorum.

Sonuç olarak  ;kıdem ve ihbar tazminatımın, fazla mesai ücretimin, genel tatil ve ulusal bayram ücreti alacaklarımın,Ebise,ikramiye, yılık izin, son  ayı ücreti alacaklarımın vs. sizdeki işçi alacaklarımızın karşılığı olan toplam .......000,00 TL yi işbu ihtarnamenin tebliği tarihinden bir iş günü içinde sizdeki maaş hesaplarımıza yatırmanızı, aksi takdirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edileceğimizi ve yargılama gideri ile vekâlet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususlarını ihtar ediyoruz.

  Ad Soyadı

  İmza

Not ;İşçilerin asla istifa etmemesi gerekir. Kendisi işten çıkmak isteyen işçi hazırladığımız bu istifa yani iş sözleşme fesi dilekçesini işverene verin. Şayet işveren ben bunu kabul etmiyorum benim dediğim şeklide istifa yazın dediğinde cevabınız kusura bakma istifa bir iradedir ister kabul et ister etme diyin. Şahet verdiğiniz dilekçeyi almıyorsa veyahutta baskıcı ve tartışmalı bir ortama girmek istemiyorsanız tebliğ ve iletişim kanallarından işverene gönderin. Tercihimiz; PTT’den iadeli taahhütlü veya Whatsapp mail üzerinden işverene gönderin.

İŞÇİ DİLEKÇE VERMESİ HALİNDE FAZLA MESAİYE KALMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

İŞÇİ DİLEKÇE VERMESİ HALİNDE FAZLA MESAİYE KALMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

27 Aralık 2023, Çarşamba

İşçi işe girerken iş sözleşmesinde veya sonradan işveren tarafından işçiye fazla mesaiye kalmak zorundasın veyahut da işe giriş sırasında iş sözleşmesinde veya sonradan fazla mesaiye kalmak istiyorum belgesi almışsa hazırladığımız dilekçeyi işverene verdiği zaman 1 ay sonra fazla mesaiye kalmak zorunda değildir.
Kamu Taşeron işçileri için Dayanışma Aidatı Dilekçesi

Kamu Taşeron işçileri için Dayanışma Aidatı Dilekçesi

16 Kasım 2023, Perşembe

581 GÜVENLİK KORUMA-İŞ SENDİKASINA ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ Özet: Anayasa Mahkemesi tarafından toplu sözleşmeden faydalanmada taraf sendikaya üye olanların yürürlük tarihi itibariyle; sendika üyesi olmayanların ise dayanışma aidatı ödeyerek ve imza tarihinden itibaren yararlanacaklarına ilişkin “imza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle hüküm doğurur” cümlesini iptal etti. Bu karar ile yetkili sendikaya üye olmayan sendikasız veya başka sendika üyesi kişiler dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yaralanmak istediklerinde talep tarihinden itibaren yararlanabileceklerdir.
İŞÇİLERİ İÇİN ÖRNEK SAVUNMA

İŞÇİLERİ İÇİN ÖRNEK SAVUNMA

07 Aralık 2022, Çarşamba

İşçinin hakkında tutulan bir tutanağa ilişkin iddialara işveren en az 6 gün içinde işçinin istediği yerde istediği şekilde savunmasının verilmesi için süre tanıması gerekiyor
İşçiler için  Örnek istifa İşten ayrılma dilekçesi

İşçiler için Örnek istifa İşten ayrılma dilekçesi

22 Ocak 2022, Cumartesi

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı. İstifa edip tazminatının alması. İstifa eden işçi kesinlikle tazminat alamaz. Ancak İş Kanunu Madde 24’te işçinin iş akdini derhal ve kıdem tazminatına hak kazanarak feshedebileceği durumları açıkça belirtmiştir. İlgili maddede belirtilen durumlardan en az birinin gerçekleşmesi durumunda işçi ihbar süresi ve ihbar tazminatı söz konusu olmadan, kıdem tazminatını almayı hak ederek derhal iş akdini feshedebilir.
İşçileri İçin Örnek Savunma Nasıl Savunmaları nasıl olmalıdır.

İşçileri İçin Örnek Savunma Nasıl Savunmaları nasıl olmalıdır.

22 Ocak 2022, Cumartesi

İşçini Hakkında disiplin işlemi başlatılan işçiden konuyla ilgili yazılı savunması alınır. Savunma için işçiye en az 7 gün süre verilir. Bu süre içinde savunma sunmayan işçi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır
Anayasa mahkemesi kararına göre Dayanışma aidatı dilekçe örneği

Anayasa mahkemesi kararına göre Dayanışma aidatı dilekçe örneği

15 Ocak 2022, Cumartesi

SENDİKAMIZ ÜYESİ OLMAYIP, DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK TOPLU İŞ SÖZLEŞMEMİZ DEN YARARLANAN İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE; Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2020/57 numaralı dosyada, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
 
3WTURK CMS v8.3.1