Özel Güvenlik İşçileri Koruma Emekçi Sendikası

Kadın İşçilere Özel Çalışma Koşulları

               

               Abdurrahman KONYAR 

                   Kurucu Genel Başkanı 

            581 GÜVENLİK KORUMA-İŞ SENDİKASI 

   Özel Güvenlik İşçileri Koruma Emekçi Sendikası

                                                                                                  1. Kongre  21.10 .2022 

               Abdurrahman KONYAR

                Genel Başkan

       Murat  ŞENKAL                                                              Genel Başkan Yardımcısı

       Erdal ERVAN                                                                  Genel Başkan Yardımcısı

 

     Cemil  KONYAR    Genel Sekreter Yardımcısı   

     Turgut KONYAR    Teşkilat Sekreteri

      Erol     KONYAR     Mali Sekreter

  

Genel Denetim Kurulu Asil                              Genel Denetim Kurulu  Yedek

Baki POLAT       Başkan                                    Bülent KÖTEK     Yedek       Üye

Asiye ÇAKIR         Üye                                      Nagihan UYSAL  Yedek       Üye

Bülent KAYABAŞI  Üye                                      Musa ERASLAN  Yedek       Üye

Fatma GÖKÇE       Üye                                      Nazım SANCAK   Yedek      Üye

Yusuf POLAT         Üye 

Genel Disiplin Kurulu  Asil                           Genel  Disiplin Kurulu Yedek Üye

Yakuphan SAYİM    Başkan                         Sezgin IŞIK                     Yedek Üye

Taner DİLCE              Üye                            Taha Samed BAŞ            Yedek Üye

Rıdvan OKTA            Üye                            Ekrem DOĞAN               Yedek  Üye            

Emrullah ALINAK     Üye                             Ramazan KİBAROĞLU     Yedek Üye

Suat   EKİM              Üye                             Abdurrahman DURSUN  Yedek  Üye 

 
3WTURK CMS v8.3.1